top of page

טיפול מרחוק 

השנים הרבות בהן צברתי ניסיון בטיפול בקליניקה לימדו אותי על המעלות הרבות שבקשר הטיפולי שנוצר במרחב שביני לבין המטופל/ת. הקורונה לימדה אותי שאפשר שהקשר הזה יתנהל גם אחרת.

 

האילוץ גרם לחשיבה מחודשת על התפיסה שבה הקליניקה מהווה את המרחב הטיפולי האידיאלי. 

לעתים ישנם מצבים בהם טיפול מרחוק יכול לעבוד טוב יותר עבור המטופל/ת. מחקרים עדכניים שבדקו את היעילות של טיפול מרחוק הצביעו על שורה של יתרונות שבאים לידי ביטוי בטיפול שמתבצע באופן זה (למשל במצבים של חרדה חברתית והימנעות מיציאה מהבית).
 

הקשר הטיפולי מקבל מימד נוסף וחדש כשהמטפל נמצא איתך במקום ובזמן הנוחים לך. בנוסף ליתרונות הברורים של חסכון בזמן ובכסף ומבטל את מגבלות המרחק
 

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page