top of page

אז מה זה CBT ?

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - Cognitive Behavioral Therapy או בקיצור CBT, הוא טיפול נפשי קצר וממוקד בדרך כלל, שנותן 'ארגז כלים' המאפשר לשנות באופן מהותי את חווית הקיום שלנו בעולם. בגדול, העבודה מתמקדת בהבנת הקשר בין מחשבות, רגשות והתנהגויות.

הטיפול מתבסס על שילוב בין שתי גישות: הגישה הקוגניטיבית, אשר מדגישה את תפקידי החשיבה, התפיסה וההכרה כמניעי התהליכים הפסיכולוגיים של האדם; והגישה ההתנהגותית, אשר שמה דגש על תהליכי למידה מובנים ומדידים לעיצוב ההתנהגות הרצויה של האדם, ולשינוי ואף הכחדה של ההתנהגויות הלא-רצויות.

טיפול CBT שונה מטיפולים פסיכולוגיים ארוכי טווח בכך שהוא מתמקד בראש ובראשונה בהווה ועוסק פחות בהתחקות אחר הגורמים בעברו של המטופל שהובילו להיווצרותה של הבעיה. ההתמקדות היא באופן בו אנחנו תופסים ומפרשים אירועים בחיינו שגורמים לנו למצוקה.

המטפל והמטופל עובדים בשיתוף פעולה על מנת לזהות את סגנונות החשיבה המגבילים של המטופל, ופועלים ליצור הבנה מעמיקה של החוויה הרגשית הנוצרת כתוצאה ממחשבות אלה וגם כדי לבחון את דפוסי ההתנהגות הלא-מסתגלים של המטופל. השלב הבא הוא בחינה מדוקדקת של אלטרנטיבות לחשיבה ולפעולה ובחינת התאמתם למציאות חייו של המטופל. חלק מהעבודה נעשה על ידי המטופל באופן עצמאי בצורה של 'שיעורי בית' הניתנים כמשימות לביצוע בין הפגישות. 

CBT הוכח מחקרית כיעיל לטיפול במגוון רחב של מצבים רגשיים כמו דיכאון, דאגנות, כעס וכמובן חרדה.

bottom of page